Project Description

Komunikáciu s finančným úradom môžu iniciovať podnikatelia napríklad pri podaní žiadosti o vrátenie DPH z Poľska, registrácii k DPH alebo dani z príjmov v Poľsku či podaní žiadosti o stanovisko Finančného riaditeľstva. Rovnako môžete byť kontaktovaný poľským finančným úradom bez toho aby ste to čakali, pri krížovej kontrole u Vášho obchodného partnera alebo výzve na doplnenie informácií napr. pri žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia.

Lehoty na odpoveď sú často len 7 dní od prevzatia zásielky. Musíte zistiť, čo od Vás finančný úrad žiada, spracovať odpoveď, priložiť požadované dokumenty a včas odpovedať poľskému finančnému úradu. V poľskom jazyku.

Zjednodušíme Vám komunikáciu s finančným úradom v Poľsku:

  • Spolupracujeme ako sprostredkovateľ, t.j. skontaktujeme sa vo Vašom mene s príslušným úradníkom, pripravíme dokumenty, ktoré vy podpíšete a odošlete vo svojom mene, prípadne dohodneme predĺženie stanovenej lehoty na dodanie dokumentov, alebo
  • Na základe plnej moci Vás zastúpime na finančnom úrade, spracujeme potrebnú dokumentáciu a doplníme vysvetlenia a odpovede na otázky priamo v poľskom jazyku.