Project Description

Poradíme Vám, kedy vzniká povinnosť stálej prevádzkárne pri Vašom predmete činnosti. Poradíme aj to, ako sa vyhnúť povinnosti stálu prevádzkáreň zriadiť.

Ak Vám vznikla povinnosť zdaniť Vaše príjmy v Poľsku, zabezpečíme pre Vás:

  • Registráciu na finančnom úrade a zriadenie stálej prevádzkárne v Poľsku
  • Spracovanie daňovej evidencie a výpočet preddavkov na daň z príjmov (DPPO)
  • Spracovanie priznania k DPPO v Poľsku
  • Kompletné poradenstvo ohľadne prevádzky stálej prevádzkárne

Sadzbu dane a miesto zdanenia príjmov z podnikateľských aktivít v Poľsku nám určujú Poľský zákon o dani z príjmov a Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia medzi Slovenskou a Poľskou republikou.

V niektorých prípadoch sa dá stálej prevádzkárni v Poľsku vyhnúť, niekedy stačí len registrácia k DPH. V iných je potrebné založiť organizačnú zložku alebo spoločnosť. Vo všetkých prípadoch Vám ochotne poradíme a zabezpečíme všetku administratívu vrátane právnych, účtovných a daňových služieb.