Překlady

Komunikace s obchodním partnerem či zákazníkem v jeho rodném jazyce je projevem úcty a je druhou stranou vždy velice dobře vnímána. Připravíme pro Vás profesionální překlady i tlumočení z českého jazyka do polštiny i naopak. K oficiálním i úředním překladům samozřejmě připojíme i doložku soudního tlumočníka.

Překlady smluv a obchodních dokumentů

Překlady e-shopů

Tlumočení obchodních jednání

Tlumočení on-line školení

Zastoupení klienta při jednání s úřady

Žádost o stanovisko z daňového ředitelství