Project Description

Ak máte pochybnosti o rozsahu a spôsobe uplatňovania daňových predpisov v Poľsku v konkrétnom prípade, môžete požiadať finančný úrad o ich vysvetlenie, inými slovami, požiadať o stanovisko. Ak už prebieha daňová kontrola alebo súdne či správne konanie v danej veci, je už neskoro žiadať o stanovisko. Daňové riaditeľstvo v takomto prípade už stanovisko nevydá. Teda o stanovisko treba požiadať včas.

Žiadosť o stanovisko, po poľsky „Interpretacja indywidualna“, sa však musí týkať konkrétnej otázky žiadateľa. Ak žiada o stanovisko tretia strana v cudzej veci, takáto žiadosť ostane nezodpovedaná.

Ponúkame Vám:

  • spracovanie žiadosti a podanie vo Vašom mene na príslušnom finančnom úrade v Poľsku
  • formuláciu žiadosti tak, aby presne opisovala Váš problém a spĺňala požiadavky na formu a rozsah
  • dodanie stanoviska spolu s prekladom do českého alebo slovenského jazyka