Prvý dokument o ktorý sa zaujímame na začiatku spolupráce s obchodným partnerom je výpis z Obchodného registra. Nižšie uvádzame 8 krokov, ako získať výpis z poľského obchodného registra použiteľný na právne úkony.

Poľský ekvivalent Slovenského obchodného registra sa nazýva Krajowy Rejestr Sądowy, skrátene „KRS“. Rovnako ako v SR, KRS združuje informácie o poľských podnikateľských subjektoch.

Kým na Slovensku vytlačíte výpis z Obchodného registra zo stránky www.orsr.sk s hrubým červeným textom „Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !“, v Poľsku je možné rovnakou cestou získaný výpis z Obchodného registra použiť na právne úkony bez akýchkoľvek problémov.

8 krokov ako získať výpis z Obchodného registra v Poľsku

  1. Zadajte odkaz na elektronickú verziou Obchodného registra: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna
  2. Zakliknite „Przedsiębiorcy“ (podnikatelia)
  3. Zadajte jeden z identifikátorov spoločnosti: Numer KRS / NIP/ REGON / Nazwa
  4. Zadajte kód z obrázku
  5. Kliknite na tlačítko „Szukaj“
  6. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí názov a sídlo nájdenej spoločnosti
  7. Po kliknutí na odkaz „Wyświetl“ sa zobrazia fakturačné údaje o spoločnosti a informácie o štatutárovi
  8. Kliknutím na tlačítko „Pobierz wydruk informacji aktualnych“ (stiahni aktuálny výpis) dostanete možnosť otvoriť alebo uložiť PDF s výpisom z obchodného registra danej firmy.

Slovník:
Numer KRS = číslo zápisu v OR
NIP = DIČ
REGON = IČO
Nazwa spólki = názov spoločnosti
Miejscowość = mesto
Prezes zarządu = predseda predstavenstva
członek zarządu = člen predstavenstva
dyrektor zarządzający = konateľ

Elektronický výpis z obchodného registra je v Poľsku použiteľný na právne úkony. Výhodou výpisu z obchodného registra v Poľsku je tiež to, že obsahuje nad rámec nášho výpisu aj IČO a DIČ poľskej spoločnosti.

Je možné získať výpis aj priamo z Obchodného registra v tlačenej verzii s pečiatkou KRS, no je k tomu potrebná osobná návšteva príslušného súdu a úhrada súdneho poplatku. Nehovoriac o čase, ktorý tomu venujete.