Project Description

Ak hľadáte účtovníkov v Poľsku, ste na správnej adrese. Ponúkame celý rad cenovo dostupných účtovných služieb. Účtovníci našej spoločnosti sú vzdelaní odborníci, s ktorými sa ľahko komunikuje v slovenskom, poľskom či anglickom jazyku. Od začiatku si naši klienti uvedomujú veľký rozdiel medzi našimi službami a „bežnými” službami poskytovanými v Poľsku. Poskytujeme viac ako je obvyklé v snahe uspokojiť potreby našich klientov.

Našou najväčšou pridanou hodnotou je schopnosť vysvetliť rozdiely medzi slovenskými a poľskými požiadavkami a dodať ucelené spektrum odborného poradenstva v oblasti účtovníctva, miezd a daní v Poľsku.

Z našich poradenských a outsourcingových služieb najviac benefitujú klienti, ktorí majú v Poľsku:

  • založené spoločnosti
  • zriadené organizačné zložky
  • zaregistrované stále prevádzkarne
  • registráciu k DPH
  • vyslaných zamestnancov alebo zamestnávajú poľských zamestnancov

Poskytujeme účtovné a daňové služby pre mnohých českých a slovenských klientov, ktorí prevádzkujú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo organizačnú zložku v Poľsku.