Prevádzkujete internetový obchod (e-shop) a predávate svoje produkty do Poľska?
Predali ste súkromným osobám v Poľsku tovar v hodnote 160 000 PLN?
Viete o tom, že Vám vznikla povinnosť prihlásiť sa v Poľsku k DPH a mesačne podávať kontrolný výkaz a priznanie k DPH a platiť DPH v Poľsku? Ona vlastne vznikla ešte pred dosiahnutím uvedeného obratu.
Čo teraz?

Vytvorili sme produkt pre slovenské a české e-shopy, ktorý Vám vyrieši povinnosti voči poľskému daňovému úradu vo veci DPH. Vy sa naďalej budete môcť venovať len obchodu.

Ako to celé funguje?
1. Pripravíme potrebné dokumenty na registráciu Vašej spoločnosti k DPH v Poľsku
2. Prevezmeme zastupovanie na základe plnej moci
3. Prihlásime Vás k DPH v Poľsku na príslušnom daňovom úrade
4. Zriadime povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom
5. Dodáme Vám vzor faktúry podľa poľských predpisov, ktorý budete používať na predaj do Poľska
6. Spracujeme kontrolný výkaz a priznanie k DPH na základe exportu z Vášho systému v Exceli
7. Kontrolný výkaz a priznanie k DPH v Poľsku podáme za Vás elektronicky
8. Zastúpime Vás pri prípadnej kontrole

Kontaktujte nás v prípade že potrebujete túto službu.

Pre marketing a podporu predaja prostredníctvom internetového obchodu v Poľsku nájdete na internete množstvo ponúk. Prečo nie, veď 40 miliónový trh láka množstvo obchodníkov. Nezabúdajte
ale na povinnosti voči daňovému úradu z dôvodu zásielkového predaja do Poľska. Na to máte nás.