Minimálna mzda na Slovensku a v Poľsku je porovnateľná. Zamestnávateľa ale zaujíma nie len hrubá mzda, ale najmä celková cena práce, teda, koľko reálne stojí zamestnanec zamestnávateľa?

V roku 2018 je minimálna mesačná mzda v Poľsku 2100 PLN (497,63 EUR) a minimálna hodinová mzda 13,70 PLN (3,24 EUR). Prepočet PLN/ EUR pri dlhodobom kurze 4,22.

Prehľad odvodov v Poľsku v roku 2018  

Zamestnanec Zamestnávateľ
Sociálne poistenie – starobné 9,76% 9,76%
Sociálne poistenie – invalidné 1,50% 6,50%
Sociálne poistenie – nemocenské 2,45%
Poistenie v nezamestnanosti 2,45%
Zdravotné poistenie * 9%
Úrazové poistenie 1,80%
FGSP (insolventnosť) 0,10%
SPOLU 21,48% 20,61

* Zdravotné poistenie sa počíta z hrubej mzdy poníženej o sociálne odvody

 Celková cena práce vs. hrubá mzda v Poľsku

Pri minimálnej mzde 2100 PLN brutto, je celková cena práce pre zamestnávateľa 2532,81 PLN (2100 PLN + 432,81 PLN).

Koeficient celkovej ceny práce v Poľsku je 1,2061. Pre porovnanie, na Slovensku je tento koeficient 1,352.

Táto cena práce sa skutočne nazýva „celková“. Kým na Slovensku má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancovi teplú stravu, čo zamestnávatelia nahrádzajú stravnými lístkami, v Poľsku tomu tak nie je. Taktiež je v Poľsku menej sviatkov a dní pracovného pokoja ako na Slovensku.

Pre doplnenie informácií, daň z príjmov fyzických osôb v Poľsku v roku 2018 je 18% a 32% po presiahnutí daňového základu 85 528 PLN v kalendárnom roku.

Tým, že celová cena práce poľského zamestnanca je nižšia ako v prípade slovenského zamestnanca, odporúčame zamestnávateľom, ktorí získajú zákazky v Poľsku alebo rozširujú svoje podnikanie do Poľska, aby zvážili zamestnať miestnych zamestnancov.

Chcete vedieť ako zamestnať pracovníkov v Poľsku a ušetriť na celkovej cene práce?  Kontaktujte nás

Bližšie informácie o zamestnávaní Poliakov nájdete v portfóliu služieb

Zamestnávanie poľských občanov

Spracovanie miezd poľským zamestnancom