Project Description

Lokálnych zamestnancov v Poľsku môžete potrebovať z rôznych dôvodov, napríklad na pozíciach:

  • Obchodný reprezentant pre získanie nových odberateľov
  • Servisný technik pre podporu stávajúcich zákazníkov
  • Stavbár alebo montér na stavebných zákazkách získaných v Poľsku

Mzdy poľským zamestnancom ľahko a rýchlo:

  • Zaregistrujeme Vás ako zahraničného zamestnávateľa v Poľsku
  • Prihlásime zamestnanca na príslušných úradoch
  • Spracujeme na mesačnej báze mzdy a pošle výkazy, dodáme Vám prevodný príkaz na úhradu platieb
  • Po skončení pracovného pomeru odhlásime zamestnanca

Náš tip: Zjednodušte si proces registrácie spoločnosti ako zamestnávateľa v Poľsku. Preveďte záväzok platiť odvody na Vášho zamestnanca. Kontaktujte nás, povieme Vám ako.

Nad rámec mzdových služieb Vám ponúkame poradenstvo ohľadne najvýhodnejšej formy zamestnania, pripravíme pre Vašich zamestnancov pracovné zmluvy a navrhneme možnosti ako celý proces čo najviac zjednodušiť.