Project Description

Pri spolupráci s poľským obchodným partnerom sa pripravte na poľské texty, poľské zmluvy a všetku dokumentáciu v poľskom jazyku. Čaká Vás preklad do slovenského jazyka, porozumenie, komentáre a námietky a zase preklad nazad do Poľštiny.

Ponúkame Vám prípravu a posúdenie obchodných zmlúv v tomto rozsahu:

  • K Vášmu návrhu zmluvy pripojíme poľskú verziu s prihliadnutím na poľské zákony.
  • Podporíme Vás pri vyjednávaní s poľskou protistranou.
  • V prípade záujmu sa obchodného stretnutia zúčastní náš poľsky hovoriaci právnik

Sme tu pre Vás, keď potrebujete posúdiť obchodné zmluvy s poľskými obchodnými partnermi, ak hľadáte legislatívu príslušnú Vášmu podnikaniu, ak potrebujete dôveryhodnosť poľského obchodného partnera.