Project Description

Právnika nepotrebujete len pri podávaní žaloby a zastupovaní na súdoch. Dobrý právnik sa zíde každej firme. O to viac, keď podnikáte v zahraničí.

Ponúkame Vám služby právnika, tlmočníka a skúseného poradcu v jednej osobe:

Ponúkame právnu podporu v nasledovnom rozsahu:

  • Príprava a posúdenie obchodných zmlúv
  • Vyhľadanie legislatívy príslušnej Vášmu predmetu podnikania
  • Preverenie poľského obchodného partnera

Ušetríme Vám nemalé peniaze, ktoré by ste zaplatili za preklady dokumentov, za právnika, ktorý ich posúdi a podá Vám ich ľudskou rečou, za poradcu, ktorý Vám objasní zvyklosti v Poľsku vo Vašej oblasti podnikania. Vo Vašom jazyku.

Kontaktujte nás ak potrebujete posúdiť obchodné zmluvy s poľskými obchodnými partnermi. Na podnikanie sa pozeráme prakticky, našim cieľom je neustále znižovať a zefektívňovať Vašu administratívu.