Project Description

Základné pravidlo v oblasti sociálneho poistenia je, že každá osoba, ktorá vykonáva práce ako zamestnanec v inom členskom štáte Európskej únie podlieha právnym predpisom tohto členského štátu. Toto pravidlo platí pre každého zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na území Poľska bez ohľadu na dĺžku pobytu. V takomto prípade sa zamestnávateľ aj zamestnanec musia zaregistrovať a platiť poistné na sociálne zabezpečenie v Poľsku.

Na základe výnimky z tohto pravidla, ktorou je získanie dokumentu A1, je možné aby zamestnanec vykonávajúci prácu v Poľsku pre slovenského zamestnávateľa, ostal poistený v Slovenskej republike.

Žiadosť o A1 vyslaným zamestnancom spracujeme za Vás:

  • poradíme, čo je potrebné dodržať, aby Sociálna poisťovňa vydala dokument A1
  • spracujeme Žiadosť o vystavenie A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
  • spracujeme a podáme Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy

Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky osoby ktoré sa považujú za zamestnancov pre účely sociálneho poistenia, teda aj konateľov spoločností, do konca aj živnostníkov a iné SZČO. Aby sa tieto osoby vyhli plateniu odvodov v Poľsku, musia dokázať, že si povinnosti voči sociálnemu poisteniu plnia v Slovenskej republike.